CIĄGNIKI, ŁADOWARKI, MASZYNY ROLNICZE:

P.P.H.U. "JĘDRUŚ" ANDRZEJ MIKULSKI
ul. Rajgrodzik 19
19-206 Rajgród 
NIP 719-000-23-06 
biuro@jedrus.com.pl
tel.+48(0-86) 272 19 17    fax.+48(0-86) 272 19 17
kom. +48 519-189-833        kom.+48 519-189-831
------------------------------------------------------------------
MASZYNY ROLNICZE, NARZĘDZIA I ŚRODKI PRODUKCJI ROLNEJ:
ul. Warszawska 32
tel.+48 (0-86) 272 16 70    fax.+48 (0-86) 272 15 90

Dyrektor 1 Bazy: Alicja Pawełkowska
a.pawelkowska@jedrus.com.pl
tel. +48 502 177 470 

Obsługa:
biuro.baza1@jedrus.com.pl
tel. +48 885 700 300
tel. +48 724 555 800


--------------------------------------------------------------

SKLEP METALOWY
ul .Warszawska 32
tel.  +48 512 024 760

------------------------------------------------------------------
SERWIS CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH:
ul. Rajgrodzik 19
tel. +48 86-272-19-17

Dyrektor Zarządzający: Mikulski Marcin
kom. +48 510-142-140
m.mikulski@jedrus.com.pl

------------------------------------------------------------------
MATERIAŁY BUDOWLANE:
ul.Rajgrodzik 21
s.sokolowski@jedrus.com.pl
tel. +48 509-639-823

------------------------------------------------------------------
TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY:
ul.Rajgrodzik 19

Kierownik transportu:
transport@jedrus.com.pl
tel. +48 515-194-299

Spedytor: Tobiasz Lis
t.lis@jedrus.com.pl
tel. +48 726-707-060

------------------------------------------------------------------

PUNKT SPRZEDAŻY w BIAŁYMSTOKU
ul. Zabłudowska 72
m.skiepko@jedrus.com.pl
tel. +48 723-577-752

SPRZEDAŻ WSCHODNIA
maria.k@jedrus.com.pl
tel. +48 723-577-755
------------------------------------------------------------------
Klauzula informacyjna do kontaktu:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U Jędruś Andrzej Mikulski, 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 26/3;
2) W sprawach ochrony danych osobowych skontaktuj się z Administratorem - adres wskazany w pkt 1, lub z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email : iod.jedrus@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.


 

Pokaż P.P.H.U. "JĘDRUŚ" na większej mapie 
 
 
 


 
  P.P.H.U. "JĘDRUŚ" Andrzej Mikulski
ul. Warszawska 26/3
19-206 Rajgród
719-000-23-06
tel. (0-86) 272 16 70
fax. (0-86) 272 15 90

 BIURO:     ul. Rajgrodzik 19
19-206 Rajgród
biuro@jedrus.com.pl

GODZINY OTWARCIA:
 OD 07:00 DO 17:00 - SOBOTA DO 15:00

    tel. (0-86) 272 19 17
fax. (0-86) 272 18 72
kom. 519 189 831
kom. 519 189 833

Punkt Białystok:
15-585 Białystok
ul. Zabłudowska 72
kom. 723 577 752


SERWIS: 502 556 715