SIPMA OG 9750 LENA

Owijarka szeregowa (do owijania ciągłego) SIPMA OG 9750 LENA przeznaczona jest do owijania bel okrągłych i prostopadłościennych. Bele z półsuchego siana (o wilgotności 60%), po owinięciu specjalną rozciągliwą folią samoprzylepną, tworzą kilkudziesięciometrowy rękaw foliowy wypełniony sprasowanymi belami podsuszonej zielonki przeznaczonej do zakiszania na sianokiszonkę.

Dzięki liniowemu ułożeniu bel, eliminuje się konieczność owijania powierzchni ich styku, dzięki czemu oszczędność folii osiąga 50% w stosunku do owijania w sposób konwencjonalny.

Bele owijane są na miejscu, dzięki czemu nie ma ryzyka powstawania uszkodzeń związanych z transportem na pole składowania.

Własny napęd owijarki szeregowej, w której zastosowano silnik spalinowy z zabudowaną pompą hydrauliczną, w pełni usamodzielnił i uniezależnił maszynę od współpracującego ciągnika.

Układ hydrauliczny zapewnił stałe i optymalne wykorzystanie funkcji maszyny dzięki elektrohydraulicznemu blokowi, który obsługuje wszystkie elementy robocze owijarki. Ciągły obieg oleju w instalacji hydraulicznej daje możliwość automatycznego uruchamiania funkcji maszyny bez konieczności angażowania operatora.

Sterowanie elektroniczne jest odpowiedzialne za kontrolę i nadzór nad prawidłowym przebiegiem cyklu owijania oraz wyładunku bel. Pozwala na obsługę każdego z elementów roboczych owijarki oraz monitoruje prawidłowość działania jej mechanizmów.

Funkcje sterowania elektronicznego:

uruchamianie i wykonywanie automatycznego cyklu pracy maszyną,
definiowanie ilości owinięć beli folią,
wizualizacja aktualnie realizowanej operacji,
nadzór i wyświetlanie stanu czujników,
obsługa wszystkich elementów roboczych owijarki,
wskazywanie długości owiniętego rękawa,
nadzór nad przebiegiem podawania folii,
możliwość samodzielnego przemieszczania się owijarki na krótkich dystansach.

Automatyczny proces owijania jest nadzorowany przez komputer pokładowy. Pozwala on na jednoosobową pracę z maszyną, podczas której operator koncentruje się jedynie na nakładaniu bel na owijarkę.

Uniwersalny stół podający przystosowany jest do załadunku zarówno bel okrągłych jak i prostopadłościennych, dzięki czemu użytkownik ma pełną swobodę, co do rozbudowy swojego parku maszynowego.

Koła napędowe z oponami trakcyjnymi umożliwiają samodzielne przemieszczanie się owijarki na krótkich dystansach oraz gwarantują - we współpracy z układem hydraulicznym - odpowiedni ścisk bel podczas przebiegu procesu ich owijania.

Beznarzędziowa regulacja pozwala na szybkie i łatwe ustawienie owijarki, dostosowując ją do współpracy z belami o różnym kształcie i długości.

Zakładanie i wymiana folii odbywa się z poziomu podłoża bez konieczności wchodzenia na maszynę.

Dwa podajniki folii dają możliwość stosowania folii o szerokości 750 mm. Wyposażone są w czujnik zerwania, który w przypadku wykrycia braku folii automatycznie wstrzymuje proces owijania.

Czujniki osłony przerywają proces owijania bel w przypadku wykrycia otwarcia osłony, zabezpieczając w ten sposób operatora przed ryzykiem uszkodzenia ciała.

Dyszel transportowy umożliwia agregowanie owijarki z ciągnikiem poprzez zaczep transportowy.


 
 
 
 

 
  P.P.H.U. "JĘDRUŚ" Andrzej Mikulski
ul. Warszawska 26/3
19-206 Rajgród
719-000-23-06
tel. (0-86) 272 16 70
fax. (0-86) 272 15 90

 BIURO:     ul. Rajgrodzik 19
19-206 Rajgród
biuro@jedrus.com.pl

GODZINY OTWARCIA:
 OD 07:00 DO 17:00 - SOBOTA DO 15:00

    tel. (0-86) 272 19 17
fax. (0-86) 272 18 72
kom. 519 189 831
kom. 519 189 833

Punkt Białystok:
15-585 Białystok
ul. Zabłudowska 72
kom. 723 577 752


SERWIS: 502 556 715